Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym podajemy do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach, określonych poniżej w odniesieniu do: a) strony internetowej www.parkfarb.pl, b) realizacji zapytań i usług przez Park-Farb Sp. z o.o. sp. k..

Klauzula informacyjna Administratora Danych

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Park-Farb Sp. z o.o. sp. k. przy ul. Zemborzyckiej 57 J, 20-445 Lublin NIP: 9462650926.

 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z nami telefonicznie: 81-441-82-26, mailowo adres e- mail: info@parkfarb.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO

  2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO,

  3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów z wytwarzanych przez nas produktów oraz świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Okres przechowywania danych.

  1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową,

  2. dane przetwarzane na potrzeby przedstawiania ofert handlowych, marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy bezterminowo do momentu, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

 6. Udostępnianie danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), takim jak na przykład: firmy kurierskie i transportowe.

 7. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich.

 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki. Co do zasady, w naszej bazie przechowujemy imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

Park-Farb Sp. z o.o. sp. k. informuje, iż wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek „Park-Farb”. W czasie korzystania z serwisu możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom czy organizacjom oraz osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami „Park-Farb”. Dane użytkowników mogą być wykorzystywane do nawiązywania kontaktu, np. w przypadku konieczności udzielenia Państwu odpowiedzi czy przesłania zamówionych ofert. Administrator serwisu na podstawie uzyskanych informacji może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników. Poufność danych może być uchylona na polecenie odpowiednich organów państwowych. „Park-Farb” zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności, której treść znajduje się na niniejszej stronie.

Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W przypadku „Park-Farb”  [główny administrator cookies] pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk ilości odwiedzin strony. Dodatkowo zbierane są ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA] by ułatwić korzystanie z naszej strony.

Marki w sprzedaży

 • Tytan 1.jpg
 • polifarb_logo_ prostokat_male.jpg
 • Poxipol-logo.gif
 • BECCO logo.jpg
 • logo anser zch-1_png.png
 • Malchem_logo.jpg
 • FOBOS_PIECZEC_DOBREIMPREGNATY_logo przycięte.jpg
 • COLORIT DREWNO_bez ramki.png
 • logo_lakma.jpg
 • DECO COLOR logo białepng.PNG
 • Comensal_logo.png
 • HARDY_4C.png
 • LOGO_COLOR png.png
 • Logo cezar new.png
 • LOGO STEELA.jpg
 • Artmet_logo.png
 • AKE_logo.png
 • Eurovent_Logo_International.jpg
 • drabex.png
 • Pufas Logo.png

Realizacja: adm-media.pl